MARKETING

Deixa les teues dades si vols més informció /
Let us your personal details if you want more information

Contact

Per conéixer articles d’investigació i projectes educatius diferents als tradicionals en l’àmbit del màrqueting.

En l’ambit de la investigació podeu trobar en el bloc articles relacionats amb la crisi climàtica, la percepció que té la ciutadania que viu prop de complexos petroquímics, o com millorar la relació entre els dirigents empresarials i els seus treballadors com a clients interns.

En l’àmbit educatiu, podu trobar projectes realitzats amb l’alumnat de la universitat seguint una metodologia d’aprenentatge-servei (ApS). En concret, projectes on l’alumnat ha gestionat i creat obres artístiques amb una clara finalitat de conscienciar la societat sobre temes de caràcter social.

To discover research articles and education projects different to those more traditional in marketing field.