Aprenentatge servei i comunicació a les ONG locals: una proposta per a l’ONG Maset de Frater

Article publicat a la revista Reire (Revista d’Innovació i Recerca en Educació)

Autors:

Rafael Ibarra-Limiñana Universitat Jaume I (https://orcid.org/0009-0001-2896-3621); Fermín Mallén-Broch Universitat Jaume I (https://orcid.org/0000-0002-0394-3077); i Vicent Tortosa-Edo Universitat Jaume I https://orcid.org/0000-0002-7412-3818

Resum:

Aquest article s’emmarca dins d’una experiència d’innovació docent, en la qual es proposa un projecte d’aprenentatge servei centrat en l’ONG local Maset de Frater. Aquesta ONG està integrada per persones amb discapacitat. L’objectiu principal de l’article és mostrar com es pot implementar una campanya de conscienciació («ApS microhistòries de vida»), duta a terme per l’alumnat del mòdul formatiu Màrqueting Digital i centrada en els integrants de l’ONG mateixa. A més, es presenta la valoració que diferents agents fan de la proposta.

Mètode

En l’article s’adopta una metodologia qualitativa basada en la realització d’entrevistes multifocals. En concret, es van fer entrevistes en profunditat a tres professors del cicle formatiu de Màrqueting i Publicitat de l’IES La Mola (Novelda, Alacant) i al tutor del grup de teatre que forma part de l’ONG Maset de Frater (Castelló).

Resultats

S’evidencia que la proposta d’aprenentatge servei (ApS) pot ser d’utilitat per a l’aprenentatge de l’alumnat i per oferir un servei a l’ONG Maset de Frater.

Discussió

La recerca contribueix acadèmicament a mostrar els avantatges que, segons els implicats, té aquesta proposta d’innovació docent. Finalment, es recomana dur a terme el projecte de manera interdisciplinària, entre diferents mòduls del cicle formatiu.

Leave a Comment