Inteligència artíficial i docència

La irrupció de ChatGPT i altres exemples de l’anomenat ‘machine learning’ (intel.ligència artificial) suposa tot un repte per a la docència a diferents etapes i nivells educatius.

No parlem únicament del fet que el nostre alumnat faça servir la intel.ligència artifical per fer les activitats, treballs o projectes que són part important del procés d’aprenentatge i posterior avaluació d’una assignatura, sinó del fet, encara més greu en la meua opinió, que deixe de raonar el perquè de les coses que passen, que no tinga una postura o visió crítica de la informació consultada, que no tinga el seu propi posicionament sobre una tema rellevant; o que no siga creatiu en les propostes fetes a una problemàtica plantejada.

Intel.ligència artificial i docència al programa 30 minuts

En aquest sentit, és molt il.lustratiu el que se’ns mostra en un documental emès al programa 30 minuts de TV3, on diferents neurocientífics alerten de les conseqüències negatives que pot tenir per a les futures generacions deixar d’enraonar, deixar de fer servir el cervell per a fer activitats, menys o més complexes, en ser substituïdes per la intel.ligència artificial.

Com molt bé destaca Enrique Dans al seu bloc: “seguimos sin vacunar a la población mundial mediante la inoculación de los anticuerpos que genera la educación, dado que cuestiones como el enseñar a buscar o a usar un smartphone siguen sin ser parte del curriculum educativo y las personas aprenden en función de las cosas que otros les cuentan a retales, mediante imágenes parciales más o menos distorsionadas, la sociedad está, en gran medida, indefensa ante esta enfermedad”, l’educació és el possible antídot o vacuna per poder defensar la societat de la malaltia que suposa la no-informació o desinformació

Conclusió: el repte de la intel.ligència artificial

Com a docents és un tema que ens ha de preocupar, però en la meua opinió ho hem de prendre com un repte. Així, hem d’ analitzar quines són les millors eines, estratègies i metodologies (per exemple, projectes d’aprenentatge-servei, ABP, basat en problemes reals…) a adoptar per tal de fomentar que, almenys a les nostres classes, l’alumnat faça servir el seu intel.lecte. Per exemple, plantejar activitats on l’alumnat haja d’avaluar entre diferents alternatives; haja d’escollir la font d’informació més rigorosa i amb un contingut amb més qualitat; haja de qüestionar-se tot allò que llig; i puga amb un exercici de creativitat mostrar les seues aportacions a una problemàtica o qüestió donada.

1 comment add your comment

Leave a Comment