Articles i llibres per a docents

Principals articles i llibres publicats sobre docència

Aprenentatge servei i comunicació a les ONG locals: una proposta per a l’ONG Maset de Frater

Article publicat a la revista Reire (Revista d’Innovació i Recerca en Educació)

Autors:

Rafael Ibarra-Limiñana Universitat Jaume I (https://orcid.org/0009-0001-2896-3621); Fermín Mallén-Broch Universitat Jaume I (https://orcid.org/0000-0002-0394-3077); i Vicent Tortosa-Edo Universitat Jaume I https://orcid.org/0000-0002-7412-3818

Resum:

Aquest article s’emmarca dins d’una experiència d’innovació docent, en la qual es proposa un projecte d’aprenentatge servei centrat en l’ONG local Maset de Frater. Aquesta ONG està integrada per persones amb discapacitat. L’objectiu principal de l’article és mostrar com es pot implementar una campanya de conscienciació («ApS microhistòries de vida»), duta a terme per l’alumnat del mòdul formatiu Màrqueting Digital i centrada en els integrants de l’ONG mateixa. A més, es presenta la valoració que diferents agents fan de la proposta.

Leer más / Read more

Un projecte ApS per a reduir la bretxa digital de les persones majors

Article publicat a la revista Quaderns d’Educació Contínua.

Autors: Ignacio Fernández Rull, Vicent Tortosa Edo, Francisco Fermin Mallén Broch

Resum

L’Aprenentatge-Servei (ApS) és una metodologia d’aprenentatge que va més enllà de la intervenció del professorat limitada a l’espai físic i educatiu de l’aula. Entre d’altres coses, fomenta l’aprenentatge actiu mitjançant la participació de l’alumnat connectant els continguts apresos a l’aula amb el context real i social de forma vivencial i interactiva, millorant competències transversals.

Leer más / Read more